Una carta escrita el 9 de Mayo de 2023

en España
Carta al meu jo del futur

Querid jo del futur, vuic molts coses per al futur, la primera es anarme amb la meua germana de viatje quan complim 18 anys una setmana o dues les dos a soles y fernos un tatuatje juntes, anarnos a Disney Land o a les Maldives, Paris... La segona es sacarme la ESO i BACH. També vuic estudiar la carrera de abogada, anarmen a Barcelona o Madrid per a estudiarla perque necesite anarme lluni d´ací , vuic graduarme i ser abogada i després ferme el meu propi banquet, aun que aixó es mes complicat, pero el conseguiré Espero tenir a una persona que m'estime. Primer tenir un pis xicotet pero precios amb el suelo de parquet, i mes adelant ferme jo sola la cassa dels meus somnis. La pregunta que vuic ferte es: eres felic al conseguir estes coses o soc altra vegada infeliz. He perdut a algú familiar important? com o lleve?By YoDelFuturo ®

Haz click aqui para escribirte mas cartas.Una carta del 9 de Mayo de 2023

en España
Carta al meu jo del futur

Querid jo del futur, vuic molts coses per al futur, la primera es anarme amb la meua germana de viatje quan complim 18 anys una setmana o dues les dos a soles y fernos un tatuatje juntes, anarnos a Disney Land o a les Maldives, Paris... La segona es sacarme la ESO i BACH. També vuic estudiar la carrera de abogada, anarmen a Barcelona o Madrid per a estudiarla perque necesite anarme lluni d´ací , vuic graduarme i ser abogada i després ferme el meu propi banquet, aun que aixó es mes complicat, pero el conseguiré Espero tenir a una persona que m'estime. Primer tenir un pis xicotet pero precios amb el suelo de parquet, i mes adelant ferme jo sola la cassa dels meus somnis. La pregunta que vuic ferte es: eres felic al conseguir estes coses o soc altra vegada infeliz. He perdut a algú familiar important? com o lleve?By YoDelFuturo ®

Haz click aqui para escribirte mas cartas.